КАКВО ДА ИЗБЕРЕМ ...


ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ИЛИ ХОСПИС?

Доста често, когато човек е притеснен за своя близък и има нужда от помощ и бързо решение на проблема, се загубва в многото сайтове, предлагащи необходимите му услуги. За съжаление голяма част от новооткритите частни домове за стари хора използват подвеждаща информация, рекламирайки се като хосписи. Приемат болни за долекуване, тежко болни, дори и хора, нуждаещи се от палеативни грижи, което не е техен приоритет.

Дом за стари хора е социално заведение и предлага социални услуги, насочени към подпомагане на хората, настанени там, да водят самостоятелен начин на живот, предоставя условия за социални контакти така, че домуващите да не се чувстват отхвърлени от обществото. Регистрацията на този вид заведения се дава от Агенцията за социално подпомагане и подлежи на проверка от социалните служби. Хосписът е лечебно заведение, което се регистрира и контролира от Министeрството на здравеопазването. Основен приоритет на хосписа е пациента и неговото физическо, емоционално и психологическо състояние. Основна цел е да се облекчи и овладее физическата болка и страдание, което да доведе и до неговия душевен комфорт. Грижите, които се полагат в хосписите са за постигане на възможно най-добро качество на живот на пациентите, а от там и на техните близки.

След като прецените от какъв тип грижа имате нужда, ако Ви е необходим хоспис, за регистрираните такива може да проверите на сайта на РЗИ Варна – регионални регистри.
доверие