ЗДРАВНА ГРИЖА


Всеки, който е настанен при нас, има определен здравословен проблем, което е и основната причина да не може да живее повече самостоятелно без това да поставя под риск неговото здраве. Една част от тях са изкарали инсулт или друго инвалидизиращо заболяване, вследствие на което са с ограничена подвижност, други имат някаква степен на загуба на паметта, което е във връзка със започваща деменция, някои са с диабет, артрит, сърдечносъдови или белодробни заболявания и много други. Нашата роля е да задържим тези хора колкото се може по-здрави, за колкото се може по-дълго време въпреки съществуващите вече заболявания.Нашите медицински сестри са с голям стаж и опит в грижата за болни и възрастни хора. Те се занимават с всички аспекти на превенцията, оценка и лечението при необходимост и са в постоянен контакт с общопрактикуващия лекар на настанените при нас, както и с други лекари специалисти.


РАБОТАТА НА СЕСТРАТА ПРИ ПРИЕМАНЕТО

  1. Оценява паметта, физическото и психическо здраве.
  2. Получава съществуващата медицинска документация и оценява физическото здраве.
  3. Отговаря на въпроси на членовете на семейството.
  4. Определя необходимото равнище на грижи и съставя индивидуален план за здравни грижи.
  5. Получава всички необходими лекарства изписани от лекар, за да се започнат веднага и да няма прекъсване на приема им.
  6. Преразглежда цялата медицинска документация с управителя и свежда до знанието на всички служители необходимите медицински, хранителни и социални дейности и потребности на новонастанения.


РАБОТАТА НА СЕСТРАТА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО

  1. Проверява и записва жизнените показатели поне един път седмично.
  2. Ежедневно следи приема на течности и храна. Обсъжда здравните проблеми и хранителните нужди на пациентите с останалия персонал веднъж седмично. Следи и записва дефикация и диуреза.
  3. Сигнализира на общо-практикуващия лекар и семейството ако има промяна в състоянието на пациентите. Контактува, координира и се консултира с лекари специалисти, които може да се наложи да посетят нашият домуващ и предоставя цялата необходима информация и документи. Изпълнява всички лекарски назначения.
  4. Води записки за всеки болен по отделно, които се съхраняват в история на заболяването, както и всички записки от консулти, кардиограми и др.
  5. Управлява всички програми и дейности за контрол на инфекциите и координира грип ваксини и други специални здравни услуги.
  6. Зарежда и следи всички лекарства, които се прилагат.
  7. Ежедневно проверява всички лежащо болни, следи подмяната на постелното бельо, поддържането на личната хигиена, тоалет на устната кухина, очите, ушите и носа, тоалет на кожата и кожните гънки. Следи храненето и дефикацията на лежащо болните. Обработка и превръзки на рани - ако има такива.
  8. Работи в сътрудничество с всички служители, за да се гарантира, че всички назначения се прилагат напълно.
  9. Контактува, дава информация, обсъжда и се консултира с близките на домуващите.
профилактика