ЛИЦЕНЗИУДОСТОВЕРЕНИЕ № 1246 от 07.09.2000 г. за регистрация на Хоспис Асклепий ЕООД като лечебно заведение - ХОСПИС с предмет на дейност по Чл.28 (1) от ЗЛЗ

Лечебното заведение е вписано в регистъра на Районен център по здравеопазване гр.Варна под № 003, партида 15, том 15 и се представлява от Елена Иванова Хубенова

УДОСТОВЕРЕНИЕ на Хоспис Асклепий ЕООД като член на Национален алианс за социална отговорност и Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврежданиядоверие