КОНТАКТИ

СТАЦИОНАР
с.Водица, общ.Аксаково, обл.Варна
тел. 05118 2229


УПРАВИТЕЛ
Eлена Хубенова
тел. 0899 057 933


ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР
Светослав Стоев
тел. 0897 966 271


e-mail: hospice@abv.bg